Novinářský kroužek ZDARMA

Základní info

Datum: 23. 10. 2018
Čas: 15.00-17.00 hod
Cena: 0,00 Kč
Kategorie:

Sdílej

Facebook Google Twitter Pinterest LinkedIn Email

Popis

Novinářský kroužek pro děti od 8-15 let ZDARMA

V současné chvíli se mohou děti opět hlásit na září 2018. Nový semestr začínáme 11.9. Kroužek se koná každé úterý od 15,00 – 17,00 hod.

V rámci dotačního projektu z EU Vám nabízíme zdarma výuku angličtiny pro děti od 3-7 let. Dotační program končí 31.12.2018. Po tuto dobu mají děti výuku zdarma. Maximální kapacita lekce je 10 dětí. Lekce jsou po dobu školních prázdnin přerušeny.

V rámci dotačního projektu z EU Vám nabízíme zdarma Novinářský kroužek pro děti od 8 do 15 let. Ukončení dotačního programu je 31.12.2018.

Kroužek je určen pro kreativní zájemce, kteří mají odvahu napsat o světě to, co si o něm opravdu myslí. Zaměříme se přitom na články, rozhovory, reportáže a práci  s informačními zdroji. Součástí aktivit bude rovněž tvorba společného časopisu. Vyzkoušíme si i rozhlasovou práci, tzn. úpravu i nahrávání mluvených příspěvků.

Základní práce s textem bude začínat tvorbou drobných příběhů a přesáhne až ke kratším článkům.  Nebudou samozřejmě chybět ani hry a aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby a komunikace.

Realizováno v rámci projektu „Lepší život na Praze 5“ (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000197), který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu.

logo eu

praha logo


Lektor

Martina Bittnerová Martina Bittnerová je autorkou osmi samostatných knih a literární činnosti se věnuje od šestnácti let. Publikovala v mnoha internetových i neinternetových novinách, časopisech, bulletinech apod. Pracovala také pět let na tiskovém oddělení FN v Motole. Lektorské činnosti se intenzivně věnuje zhruba v posledních sedmi letech. Má akreditované vzdělání MŠMT v oborech pedagogika volného času a mediální výchova a medializace a rovněž zkušenosti s vedením novinářských kroužků, seminářů i táborů pro děti. Více informací na: www.martinabittnerova.cz.

Rezervace

Označeno v Dětské kroužky
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram