Novinářský kroužek ZDARMA

Základní info

Datum: 26. 03. 2019
Čas: 15.00-17.00 hod
Cena: 0,00 Kč
Kategorie:

Sdílej

Facebook Google Twitter Pinterest LinkedIn Email

Popis

Novinářský kroužek pro děti od 8-15 let ZDARMA

Kroužek se koná každé úterý od 15,00 – 17,00 hod.

V rámci dotačního projektu z EU Vám nabízíme tento kroužek zdarma. Dotační program pokračuje také v roce 2019. Po tuto dobu mají děti výuku zdarma. Maximální kapacita lekce je 10 dětí. Lekce jsou po dobu školních prázdnin přerušeny.

Kroužek je určen pro kreativní zájemce, kteří mají odvahu napsat o světě to, co si o něm opravdu myslí. Zaměříme se přitom na články, rozhovory, reportáže a práci  s informačními zdroji. Součástí aktivit bude rovněž tvorba společného časopisu. Vyzkoušíme si i rozhlasovou práci, tzn. úpravu i nahrávání mluvených příspěvků.

Základní práce s textem bude začínat tvorbou drobných příběhů a přesáhne až ke kratším článkům.  Nebudou samozřejmě chybět ani hry a aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby a komunikace.

Realizováno v rámci projektu „Komunitní centrum 4BL“, (CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000739), který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu.

logo eu

praha logo


Lektor

Martina Bittnerová Martina Bittnerová je autorkou osmi samostatných knih a literární činnosti se věnuje od šestnácti let. Publikovala v mnoha internetových i neinternetových novinách, časopisech, bulletinech apod. Pracovala také pět let na tiskovém oddělení FN v Motole. Lektorské činnosti se intenzivně věnuje zhruba v posledních sedmi letech. Má akreditované vzdělání MŠMT v oborech pedagogika volného času a mediální výchova a medializace a rovněž zkušenosti s vedením novinářských kroužků, seminářů i táborů pro děti. Více informací na: www.martinabittnerova.cz.

Rezervace

Označeno v Dětské kroužky
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram