Povídálek

Základní info

Datum: 25. 09. 2018
Čas: 17.00-17.45 hod
Cena: 0,00 Kč
Kategorie:

Sdílej

Facebook Google Twitter Pinterest LinkedIn Email

Popis

Kroužek logopedické prevence pro děti od 3 – 7 let

Zahájení první lekce 18.9.2018. Lekce se konají každé úterý od 17:00 – 17:45 hod. 

Maximální kapacita lekce je 12 dětí. Lekce trvá 45 minut bez doprovodu rodičů. Není třeba speciálního oblečení či vybavení. Lekce jsou po dobu školních prázdnin přerušeny.

Rádi bychom Vám představili kroužek Povídálek, který je vhodný pro všechny chlapce i děvčata. Náš kroužek je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí.

Co nás na lekcích čeká?

Je ideální příležitostí pro prevenci logopedických problémů a vad řeči, se kterými se v kroužkách dnes tak často potýkáme.

Díky vynikající metodice logopedky Mgr. Anežky Bayerové, která nám celý kurz ušila na míru, jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem.

Cena za pololetí (blok 15 lekcí) je 3198 Kč.

Při rezervaci, prosím, do formuláře napište jméno, měsíc a rok narození vašeho dítěte a odklikněte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pravidla pro náhrady:

Lekce se ruší jedině v rámci on-line rezervačního systému nejpozději 24 hodin předem. Pokud bude lekce zrušena později než 24 hodin předem, jsme bohužel nuceni naúčtovat plnou částku. Promeškané lekce je možné nahradit v dalším pololetí.


Lektor

Rytmik Zájmové kroužky nejsou jen pouhou zábavou. Je třeba si uvědomit, že jejich význam je mnohem hlubší. Prostřednictvím kroužků děti dostávají šanci, jak se plně realizovat v činnosti, která je baví, naplňuje a nejen to. Pokud dítě pravidelně navštěvuje nějaký kroužek, vybuduje si kladný vztah k aktivnímu trávení volného času. Kroužky jsou pro děti ideální příležitostí, díky které mohou poznat svůj talent. Ne všechny děti totiž vynikají v učení, mohou ale být úspěšné při hraní na hudební nástroj, ve sportu apod. Dítě se také učí sociální interakci, učí se komunikovat, spolupracovat s ostatními v týmu a současně jít za svým cílem a prosazovat vlastní nápady. Získává sebevědomí, uvědomuje si vlastní osobnost a posiluje si schopnost organizace vlastního volného času, což mu může velmi pomoci i v budoucím životě.

Rezervace

Označeno v Dětské kroužky
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram