I s omezeními umíme fungovat!

Epidemiologická situace není momentálně ideální, ale i přes to se snažíme co nejvíce zachovat rozsah našich aktivit. To znamená, že jsme museli přistoupit k následujícím organizačním úpravám:

  • Stále platí, že všechny osoby starší 2 let smí vstoupit do centra MAM Prostor POUZE se zakrytými ústy a nosem a to i během lekcí. Desinfekce na ruce je k dispozici ve vstupním prostoru.
  • Kavárna zůstává i nadále zavřena.
  • Snížili jsme kapacitu Pohybového kroužku na 5 dětí (+ 5 maminek), abychom dodrželi maximální počet osob při vnitřních aktivitách. Abychom vyhověli zájmu, budou teď lekci MIMINKA a BROUČCI smíšené.
  • Kapacita 10 děti kroužku Angličtiny pro nejmenší bude striktně dodržována, je tedy nutné udělat si rezervaci, popřípadě rezervaci zrušit, pokud se nedostavíte.
  • Abychom zamezili setkávání většího počtu osob, žádáme Vás, abyste prostory centra opouštěli bezprostředně po Vaší lekci.
  • Lekce Hrajeme si Montessori zůstávají, vzhledem k malé kapacitě lekcí, beze změn.

Na čtvrtek 29.10 jsme také naplánovali, jako každý rok, Halloween pro nejmenší. Sledujte prosím náš web a facebook pro informace za jakých podmínek se bude konat.

Označeno v Nezařazené
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram