Od 22.11.2021 prokazování bezinfekčnosti při účasti na aktivitách a kroužcích

Vážení rodiče,

Vzhledem k nejposlednějšímu vývoji Covidové situace a vládních nařízení jsme i my byli nuceni přistoupit ke kontrolám bezinfekčnosti všech osob nad 12 let. Toto se týká všech kroužků a vnitřních aktivit, které MAM Prostor pořádá či spoluorganizuje.

Od pondělí 22.11.2021 bude tedy třeba prokázat bezinfekčnost následujícím způsobem:

  • Certifikát o dokončeném očkování či potvrzení o prodělání onemocnění Covid -19 v posledních 180 dnech. Antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti stačit nebudou.
  • Osoby od 12 do 18 let a osoby a osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat se i nadále mohou prokazovat testy.
  • Lidé po první dávce vakcíny se musí prokázat také negativním PCR testem.
  • Děti do 12 let se prokazovat nemusí.
I  nadále také platí, že po celou dobu pobytu v prostorách MAM Prostor musíte mít zakryté dýchací cesty.
Děkujeme za součinnost v této zvláštní době,

Váš tým MAM Prostor

Označeno v Nezařazené
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram