Ceník Little steps

Ceník

Chceme odměnit ty, kteří výuku myslí vážně. Proto se ceník odvíjí od frekvence plateb. Nabízíme 3 varianty frekvence plateb: měsíční, půlroční (16 týdnů) a roční (32 týdnů).

Pro porovnání výhodnosti jednotlivých sazeb uvádíme tabulku níže. Hodinovou sazbu uvádíme pouze pro porovnání s dalšími kurzy.

  Hodinová sazba Cena za 1 den Cena za rok
(32 týdnů)
Roční platba 100 Kč 900 Kč 28 800 Kč
Pololetní platba 120 Kč 1 000 Kč 32 000 Kč
Měsíční platba 140 Kč 1 200 Kč 38 400 Kč

Ostatní:

  • Jednorázový nákup výukových materiálů WOW! při zahájení kurzu (pracovní sešit a přístup do on-line aplikace) 1 000 Kč za školní rok.
  • Celodenní strava (svačina, oběd, svačina) 160 Kč/den. Stravné je fakturováno zvlášť na začátku každého měsíce dle aktuálního počtu dnů v daném měsíci.

Náhrady za nepřítomnost: V případě absence je možné po dohodě na lekci přijít v náhradním termínu (tzn. 2x v jednom týdnu). Za objednané jídlo se peníze nevrací z důvodu nutnosti objednávky týden předem u dodavatele. Na náhradní lekci je možné si jídlo objednat zvlášť nebo si přinést vlastní.

14 denní záruka vrácení peněz: Pokud po prvních dvou týdnech výuky nebudete spokojeni nebo Vaše dítě angličtina nezaujme, garantujeme Vám vrácení zaplacené zálohy.

Jak platit: Výuka se hradí na základě vystavené faktury dle zvolené frekvence plateb (měsíční, půlroční, roční). Faktura za stravné se vystavuje zvlášť každý měsíc.

V rámci 14 denní záruky vrácení peněz proběhne vystavení první faktury zálohově ve výši 20% z vybraného tarifu (půlroční a roční předplatné) a zbylá částka se doúčtuje po uplynutí garanční lhůty. U měsíčního členství se vystaví první faktura v plné výši a v případě požadavku na vrácení peněz tyto budou vráceny zpět na účet. Faktury na další období se již vystavují na plnou částku.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram