Little steps

Buď o krok napřed

Celodenní výuka angličtiny pro předškolní děti

Little Steps nabízí den plný aktivit v angličtině pro děti ve věku 4 – 6 let v duchu metody WOW! a projektové metody výuky. Hlásit se mohou děti, které již anglicky mluví plynule, ale také děti, které se s jazykem ještě nesetkaly. Naším cílem je hravou formou zlepšovat a podporovat jazykové dovednosti dětí při přirozeném objevování světa kolem sebe. Oproti jiným programům nabízíme ucelenou celodenní výuku 1 den v týdnu. Výhoda pro děti je ta, že mohou pracovat v projektech a dané téma si osvojit během dne všemi smysly. Tím se mnohem rychleji a hlouběji naučí vybraný jazyk.

Připravili jsme pro Vás dva programy pro děti ve věku 4-6 let.

  • Beginner Steps nabízí první seznamování se s jazykem pro děti, které se s Angličtinou ještě nesetkaly. První lekce začíná 14.9. a bude se konat každé pondělí od 8:00 – 17:00 hod.
  • Intermediate Steps je program pro děti, které již mluví Anglicky a naším cílem je rozvíjet jejich jazykové znalosti a dovednosti hlouběji. První lekce začíná 16.9. a bude se konat každou středu od 8:00 – 17:00 hod.

Celodenní program je veden 2 lektory (1 rodilý mluvčí, 1 česky hovořící), kteří se ve výuce střídají. Výuka kopíruje školní rok a vychází na 32 týdnů. Děti chodí na 1 celý den v týdnu místo školky. Počet dětí ve skupince je max. 12. Minimální obsazenost pro otevření třídy je 6 dětí.  Dětem v průběhu dne zajišťujeme pitný režim a celodenní stravu. Po obědě si děti odpočinou u čtené pohádky.

Metodika výuky WOW!

Chceme, aby se děti učily anglicky stejně, jako se naučily svou rodnou řeč, tudíž se učíme u přirozených činností. Pracujeme kontinuálně s materiály WOW!, které jsou v souladu s jejich dovednostmi v konkrétní fázi jejich vývoje. Stanovujeme nenásilné studijní cíle, kterých děti v jednotlivých fázích přirozeně dosahují.

Wow! materiály vycházejí z nejnovějších psycholingvistických poznatků a osvědčily se po celém světě. Procvičují, upevňují nové vědomosti a dovednosti za pomoci prožitkového učení a emoční paměti. Motivují ke komunikaci a představují potřebnou slovní zásobu v praktickému kontextu. V rámci zakoupení výukových materiálů WOW! máte k dispozici barevný pracovní sešit s aktivitami provázanými s video-příběhy a video-písničkami, ke kterým také získáte přístup na on-line video portále.

Projektová metoda výuky dává dětem příležitost učit se svým vlastním tempem pomocí všech smyslů a zároveň podporuje vzájemnou spolupráci a přátelství mezi dětmi. Děti se učí řešit praktické problémy v řádu dnů či týdnů ve skupinách nebo i jednotlivě. Motivujeme děti k tomu, aby aktivně hledaly odpovědi na své otázky „Proč?“ a „Jak?“ prostřednictvím svých vlastních zkušeností a aby získaly nezávislost v každodenním životě.

Čtěte také dále:

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram