Little steps

Anglická MINI školka pro děti od 2 do 7 let

Program Little Steps nabízí půlden plný aktivit v angličtině pro děti ve věku 2 – 7 let v duchu výukové metody WOW! .

Hlásit se mohou děti, které již anglicky mluví plynule, ale také děti, které se s jazykem ještě nesetkaly. Lektorka mluví na děti neustále anglicky a svou řeč doprovází jasnými gesty nebo obrázky, což urychluje u dětí chápání významu slov.

Naším cílem je hravou formou zlepšovat a podporovat jazykové dovednosti dětí při přirozeném objevování světa kolem sebe všemi smysly. Oproti jiným programům nabízíme ucelenou výuku 1 – 2 dopoledne v týdnu dle volby rodiče.

Rozdělení výuky dle věku dětí:

 • Úterý 8,00 -12,00 h děti 2 – 4 roky s maximální kapacitou třídy 6 dětí
 • Středa 8,00 -13,00 h děti 4 – 7 let s maximální kapacitou třídy 10 dětí
 • Čtvrtek 8,00 -12,00 h děti 2 – 4 roky s maximální kapacitou třídy 6 dětí
 • Pátek 8,00 -13,00 h děti 4 – 7 let s maximální kapacitou třídy 10 dětí

Minimální obsazenost pro otevření jedné třídy je 5 dětí. Výuka kopíruje školní rok. V případě volné kapacity třídy, lze výuku zahájit kdykoliv během školního roku. Výuku lze kombinovat s docházkou do státní školky. Dětem v průběhu dne zajišťujeme pitný režim, svačinku a oběd.

Dopolední režim:

 • 8.00 – 8.30 Příchod dětí do školky
 • 8.00 – 9.00 kreativní činnost
 • 9.00 – 9.30 ranní kruh, rozcvička, hudební výchova, povídání s dětmi
 • 9.30 – 10.00 svačina
 • 10.00 – 11.30 pobyt venku nebo pohybové cvičení dle počasí
 • 11.30 – 12.00 oběd
 • 12.00 – 13.00 odchod domů

Rodič zajistí vybavení pro dítě:

Bačkůrky, domácí oblečení včetně náhradního, vhodné venkovní oblečení a obuv, pleny v případě potřeby, oblíbenou lahvičku na pití, batůžek.

Metodika výuky WOW!

Chceme, aby se děti učily anglicky stejně, jako se naučily svou rodnou řeč, tudíž se učíme u přirozených činností. Pracujeme kontinuálně s materiály WOW!, které jsou v souladu s jejich dovednostmi v konkrétní fázi jejich vývoje. Stanovujeme nenásilné studijní cíle, kterých děti v jednotlivých fázích přirozeně dosahují.

Wow! materiály vycházejí z nejnovějších psycholingvistických poznatků a osvědčily se po celém světě. Procvičují, upevňují nové vědomosti a dovednosti za pomoci prožitkového učení a emoční paměti. Motivují ke komunikaci a představují potřebnou slovní zásobu v praktickému kontextu. V rámci zakoupení výukových materiálů WOW! máte k dispozici barevný pracovní sešit s aktivitami provázanými s video-příběhy a video-písničkami, ke kterým také získáte přístup na on-line video portále.

Projektová metoda výuky dává dětem příležitost učit se svým vlastním tempem pomocí všech smyslů a zároveň podporuje vzájemnou spolupráci a přátelství mezi dětmi. Děti se učí řešit praktické problémy v řádu dnů či týdnů ve skupinách nebo i jednotlivě. Motivujeme děti k tomu, aby aktivně hledaly odpovědi na své otázky „Proč?“ a „Jak?“ prostřednictvím svých vlastních zkušeností a aby získaly nezávislost v každodenním životě.

Ceník:

Minimální docházka 1 dopoledne týdně, maximální docházka 2 dopoledne týdně.

 • Měsíční paušál za docházku 1 dopoledne týdně 2000 Kč + strava 82 Kč za 1 dopoledne.
 • Měsíční paušál za docházku 2 dopoledne týdně 4000 Kč + strava 82 Kč za 1 dopoledne.
 • Jednorázová platba při zahájení programu za výukové materiály WOW 650 Kč.

Strava je účtována dle skutečné docházky. Pokud je dítě omluveno do 16,00 hod předcházejícího dne, strava se mu nebude započítávat. Při pozdním odhlášení stravné propadá nebo si rodič může odnést stravu ve vlastních nádobách. Pokud dítě trpí alergií, může rodič nosit vlastní stravu.

Při vstupu do programu se připočítává jednorázová platba 650 Kč za licenci WOW, která obsahuje Workbook – barevný pracovní sešit a přístup do aplikace My Wow! na 12 měsíců, ve které najdete video přípěhy a video písničky na domácí procvičování.

V případě absence je možné po předchozí dohodě na lekci přijít v náhradním termínu (tzn. 2x-3x v jednom týdnu).

Výuka se hradí měsíčně převodem na účet na základě vystavené faktury. První faktura obsahuje měsíční paušál, licensi WOW a stravu dle počtu výukových dnů v měsíci. Další faktura bude obsahovat měsíční paušál a vyučtování stravy dle skutečnosti vč. nahlášené stravy na následující měsíc.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram