MINI školka

Dětské skupiny MAM Prostor

Vítejte v našich 4 dětských skupinách MAM Prostor, které provozuje Spolek MAM Prostor na Praze 5 – Malvazinkách.

Od května 2017 jsme začali prvozovat první dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Protože zájem o naše služby neustále narůstal a kapacita třídy již nestačila, v únoru 2022 jsme navýšili kapacitu o další 3 dětské skupiny po šesti dětech.

Tímpádem se k dnešnímu dni můžeme postarat celkem o 30 dětí v malých skupinkách ve věku od 1 roku do 5 let. Skupinky jsou věkově smíšené, což pomáhá dětem inspirovat se od sebe navzájem, učit se respektu k druhým a vzájemné pomoci.

Při naší péči klademe důraz na to, aby dítě bylo nezávislé, sebevědomé, tvořivé, aktivní, svobodné, zodpovědné, empatické, tolerantní, schopné se samostatně rozhodovat a zvládat sebeobsluhu přiměřeně svému věku. Naším cílem je připravovat zážitkový program, který vychází maximálně vstříc individuálním potřebám dětí. Dětem zajišťujeme všestranný rozvoj a rodičům pomáháme zvládnout práci a rodinu.

Proč právě naše dětské skupiny?

 • Klidné a bezpečné prostřední rodinné vily u lesa s vlastní zahradou a herními prvky.
 • Cenově dostupné pro každého rodiče díky financování ze státního rozpočtu.
 • Malý kolektiv dětí ve třídách nám umožňuje maximálně soustředit pozornost na individuální potřeby dítěte.
 • Na 1 chůvu připadá péče maximálně o 6 dětí.
 • Naše chůvy jsou řádně kvalifikované a neustále rozšiřují své vzdělání. 
 • Máme vypracovaný a léty prověřený adaptační plán dětí zaměřený na zvládání separační úzkosti.
 • Průběžně sledujeme vývoj dětí, jejich zdravotní a psychický stav a ten pravidelně konzultujeme s rodiči.
 • Nástup možný během celého roku včetně školních prázdnin.
 • Flexibilnost docházky již od 2 půldnů v týdnu.
 • Otevřeno PO-PÁ: 8,00 – 17,00 h. včetně školních prázdnin.
 • Možnost daňového zvýhodnění pro rodiče.
 • Kvalitní dětská strava od certifikované firmy. Prohlédněte si jídelníček.

Vzdělávací program:

 • Hra a napodobování je hlavním výchovným prostředkem. U dětí mladších 2 let se primárně soustředíme na poskytování podnětů pro smyslové zkoumání prostředí, manipulaci s hračkami, předměty. Pomáháme jim ve vytváření návyků, rozvíjení pohybu (např. lezení, chůze, koulení míče) a orientaci v prostředí. Děti jsou také vyzývány např. k hlasovým a mluvním projevům pomocí říkanek, písniček doprovázených pohybem. U dětí starších 3 let se soustředíme hlavně na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči a samoobsluze, respektu k mladším dětem, ohleduplnosti, vzájemné pomoci.
 • Praktický život: Péče o sebe sama, příprava jídla, péče o okolí, péče o rostliny a zvířata.
 • Smyslová výchova: Poznávání se zapojením všech smyslů. Rozvoj a tříbení smyslů pomocí Montessori didaktického materiálu.Jazyková výchova – rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností, zrakové a sluchové rozlišování, příprava na čtení a psaní, grafomotorika.
 • Matematická výchova: Rozvoj matematické mysli.
 • Poznávání světa: Aktivity, které seznamují dítě s přírodními zákonitostmi, poznáváním místa, kde žijeme a jeho kultury a tradic, environmentální výchova atd.
 • Umění: Hudební, dramatické a výtvarné aktivity jsou v denní nabídce.
 • Pohybová výchova: Klademe důraz na dostatek volného pohybu venku, a využíváme prvky z pedagogiky lesních školek.

Denní program:

8.00 – 8.30 Příchod dětí do školky
8.00 – 9.00 výtvarná a výchovná činnost
9.00 – 9.30 ranní kruh, rozcvička, hudební výchova, povídání s dětmi
9.30 – 10.00 svačina
10.00 – 11.30 pobyt venku nebo pohybové cvičení
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 12.30 odchod dopolední skupiny
12.30 spánek / odpolední klid
14.30 odpolední svačina
15.00 pobyt venku nebo odpolední program
17.00 ukončení denního provozu

Rodič zajistí vybavení pro dítě:

Bačkůrky, domácí oblečení včetně náhradního, vhodné venkovní oblečení a obuv, pleny v případě potřeby, oblíbenou lahvičku na pití. Pokud dítě nosí plenky, tak prosíme rodiče, aby je do školky nosili v dostatečném množství. Erární plenky budou k dispozici pouze pro mimořádné případy.

Neváhejte nás kontaktovat, co nejdříve. Vaše dítě může získat kvalitní péči za velmi nízkou cenu! Nezávaznou prohlídku si můžete rezervovat na čísle 727 877 199 nebo na e-mailu info@mamprostor.cz.

Přihlášku do Dětské skupiny naleznete ZDE.

Dokumenty potřebné pro nástup si můžete stáhnout ZDE.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram